MÅNADENS BIBELORD

JUNIHERREN, Herren är min starkhet. Han gör mina fötter som hjortens och låter mig gå fram över mina höjder.


                                      Habackuk 3:19